Wiktor Wezgraj jest specjalistą medycyny estetycznej (numer prawa wykonywania zawodu 1355435). Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie (2002 r.) oraz studia podyplomowe medycyny estetycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2012 r.). Pan Doktor Wezgraj posiada ponadto liczne prestiżowe kursy i szkolenia w zakresie medycyny estetycznej, ukończone w renomowanych ośrodkach w całej Polsce. Podnosi na bieżąco swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych poświęconych najnowszym odkryciom medycyny estetycznej oraz medycyny przeciwstarzeniowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz European Federation of Neurological Societes. Pan Doktor Wezgraj jest obecnie dyplomowanym i certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej oraz neurologii. Jest także współzałożycielem Gabinetu Medycyny Estetycznej „Juvemed” oraz założycielem NEW ESTETIC. O renomie Pana Doktora Wezgraja świadczy wiele prestiżowych tytułów i nagród oraz liczne publikacje.